Mới cập nhật

profile-jennie

Thông tin Profile Jennie – Thành viên nhóm nhạc BlackPink

18/02/2019

Jennie tên thật là Kim Jennie, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1996. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BlackPink. Bài viết chia sẻ thông tin profile Jennie – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú…

profile-jisoo

Thông tin Profile Jisoo – Thành viên nhóm nhạc BlackPink

17/02/2019

Jisoo tên thật là Kim Ji Soo, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1995. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BlackPink. Bài viết chia sẻ thông tin profile Jisoo – tiểu sử, sự nghiệp và những điều…

profile-bts

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc BTS (Bangtan Boys)

16/02/2019

BTS (방탄) bao gồm 7 thành viên: RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin và Jungkook. BTS ra mắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2013 dưới sự quản lý của Big Hit Entertainment. Bài viết chia sẻ thông tin profile…

profile-j-hope

Thông tin Profile J-Hope – Thành viên nhóm nhạc BTS

16/02/2019

J-Hope tên thật là Jung Ho Seok, sinh ngày 18 tháng 2 năm 1994. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Bài viết chia sẻ thông tin profile J-Hope – tiểu sử, sự nghiệp và những…

profile-suga

Thông tin Profile Suga – Thành viên nhóm nhạc BTS

16/02/2019

Suga tên thật là Min Yoon Gi, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1993. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Bài viết chia sẻ thông tin profile Suga – tiểu sử, sự nghiệp và những điều…

profile-jin

Thông tin Profile Jin – Thành viên nhóm nhạc BTS

16/02/2019

Jin tên thật là Kim Seok Jin, sinh ngày 4 tháng 12 năm 1992. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Bài viết chia sẻ thông tin profile Jin – tiểu sử, sự nghiệp và những…

profile-v-1

Thông tin Profile V (Taehyung) – Thành viên nhóm nhạc BTS

16/02/2019

V tên thật là Taehyung, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1995. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Bài viết chia sẻ thông tin profile V – tiểu sử, sự nghiệp và những điều thú…

Jimin

Thông tin Profile Jimin – Thành viên nhóm nhạc BTS

21/01/2019

Jimin tên thật là Park Ji Min, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1995. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Bài viết chia sẻ thông tin profile Jimin – tiểu sử, sự nghiệp và những…

1 62 63 64